Фирма БАЙКИ ФЪН

Свържи се с фирма БАЙКИ ФЪН

Производство и наем на електрически велосипеди и компоненти; Производство на електрически превозни средства; Производство и търговия с акумулаторни батерии; Вътрешна и външна търговска дейност; покупка на стоки и други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; транспортна дейност; превоз на пътници и товари по суша, въздух и море; търговско представителство и посредничество; авторемонтна и сервизна дейност; комисионна, складова и лизингова дейности; ресторантьорска и хотелска дейност след лиценз; извършване на преводи от български на чужди езици и от чркди езици на български (преводаческа дейност); туристически услуги; маркетингова дейност и търговски представителство; рекламна дейност; интернет услуги; уеб-дизайн, консултантски услуги, мениджърски услуги; покупко-продажба на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от действащото законодателство.

гр. Варна, ул. ул. Л. КАРАВЕЛОВ 79

Телефон: 0878 140 420