Фирма ГЮКАН НАЗЛЪ – БУТИК

Свържи се с фирма ГЮКАН НАЗЛЪ – БУТИК

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС, ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ / СЛЕД НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ/, ЗАНАЯТЧИЙСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, СПЕДИЦИОННА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ, НЕПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИЗКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Дулово, ул. ул. МИР 9