Фирма Биотех протект

Свържи се с фирма Биотех протект

Внедряване и поддържане на хардуерни и софтуерни решения, консултантска дейност, проучване и развитие на хардуерни продукти, както и всички останали незабранени от закона дейности.

гр. София, ул. “Цанко Церковски” 60