Фирма БОРЩ

Свържи се с фирма БОРЩ

Разработка и продажба на софтуерни продукти; софтуерно и хардуерно обслужване на дейността на офиси, търговски обекти и предприятия; изработка и окомплектоване на технически устройства и приспособления за изграждане на системи за електронна комуникация и за обслужване на системни процеси, както и извършване всяка друга търговска дейност, незабранена от закона

гр. Пловдив, ул. бул. ВАСИЛ АПРИЛОВ 127