Фирма ДАРЕЯ – Р

Свържи се с фирма ДАРЕЯ – Р

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова дейност; търговия на едро и дребно; антропозитна складова дейност; вносно-износна и външнотърговска дейност; консултантски услуги; лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, туроператорска и агентска дейност след лицензиране; операции с недвижими имоти; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба; рекламна, информационна, програмна дейност; инвестиционна и инвестиционно-посредническа дейност – като за всички дейности за които се изисква лиценз – след снабдяването с такъв.
Извършване на други сделки и търговска дейност, които не са забранени от действащото в Република България законодателство с цел постигане на печалба.

с. Любен Каравелово, ул. Капитан Петко войвода 4