Фирма ХЪНТ ТРЕЙДИНГ

Свържи се с фирма ХЪНТ ТРЕЙДИНГ

Търговия на едро и дребно с промишлени и други стоки, транспортна ремонт на автомобили, търговско представителство и посредничество, стоков контрол, селскостопанска дейност, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни, програмни или други услуги, продажба и ремонт на компютърна и офис техника и консумативи и други стоки и други дейности и услути, незабранени със закон.

с. Дъскот, ул. СЕДМА 12

Телефон: 0888536813