Фирма ИМК-95

Свържи се с фирма ИМК-95

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лизингови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Всички незабранени от законa дейности.

с. Брезница, ул. Пирин 8