Фирма МАТ КОНСУЛТ-2021

Свържи се с фирма МАТ КОНСУЛТ-2021

Организиране на курсове по чуждоезиково обучение, компютърно, високо-технологично и други видове обучение.Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, застрахователно посредничество като Застрахователен агент,комисионни, спедиционни сделки, превозни сделки на пътници и товари в страната и чужбина, дистрибуторство, складови сделки, рекламна дейност, ресторантьорство и хотелиерство /извън случаите на чл.2, т. з от тз/, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки.

гр. София, ул. АКАД.БОРИС СТЕФАНОВ 1