Фирма МИКСПРО

Свържи се с фирма МИКСПРО

Изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни и друга селскостопанска продукция, производство на комбинирани фуражи, млевни и други продукти, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, като дейности за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му

Телефон: +359 886 817933