Фирма НЕРИ 91

Свържи се с фирма НЕРИ 91

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както в страната така и в чужбина; продажба на стоки собствено производство; вътрешна и външна търговия, чрез внос и износ; електронна търговия; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни услуги; складови сделки; стоков контрол; покупко-продажба и отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; строеж и обзавеждане на недвижим имот; лизинг; рекламни , информационни, програмни, импресарски, туристически, хотелиерски, туроператорски, ресторантьорски услуги; заведения за бързо хранене, клубове, барове, дискотеки; предоставяне на всички сделки и услуги, незабранени със закон.

гр. Варна, ул. Атанас Манолов 2