Фирма ПОНИ – 5

Свържи се с фирма ПОНИ – 5

Производство и търговия на тестени изделия; разкриване и експлоатация на обекти за обществено хранене, заведения за бързо хранене, ресторанти, кафе-аперитиви; доставка на готови храни, хранителни стоки и напитки; хотелиерска и туристическа дейност; разкриване и експлоатация на обекти за забавни игри и забавления, интернет-кафе; интернет търговия; складова дейност, дистрибуция, откриване и експлоатация на магазини за продажба на дрехи, облекла и текстилни изделия; покупка на стоки и други хранителни продукти с цел продажба в първоначален, преработен, или обработен вид; търговия с цигари и алкохол; внос и износ на промишлени стоки; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица; вътрешно- и външнотърговска дейност; комисионни и спедиционни сделки; таксиметрови и транспортни услуги в страната и чужбина; покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; ниско и високо строителство; сервиз и ремонт на автомобили; покупко-продажба на автомобили и резервни части; изкупуване и реализация на вторични суровини, черни и цветни метали; търговия с газови уредби и сервизно обслужване; търговия с петролни продукти и газ пропан-бутан; набиране на работници за работа в страната и в чужбина; производство и търговия със селскостопанска и животинска продукция; търговия с препарати за растителна защита; добив, преработка, изкупуване и реализация на дървен материал; всички дейности незабранени от закона.

с. Габаре, ул. ул. Петко Лалов 29

Телефон: 0885444290