Фирма РЕД ФЛАТ

Свържи се с фирма РЕД ФЛАТ

Продажба на стоки и сувенири, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; реекспорт; маркетингова дейност; вътрешна и международна туристическа дейност; комисионна, антикварна, импресарска, представителство, посредничество, агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона на Република България.

гр. София, ул. Цар Асен I 12