Фирма СЕА2021

Свържи се с фирма СЕА2021

Търговия и маркетинг; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Търговско представителство и посредничество; Спедиционни, превозни, складови и комисионни сделки; Сделки с интелектуална собственост; Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; Лизинг; Всякакви други търговски сделки, за които няма законова забрана.

гр. София, ул. „Овче поле“ 108