Фирма ТОНИ КОСТРУЦИОНИ ООД

Свържи се с фирма ТОНИ КОСТРУЦИОНИ ООД

Строителство, строително-монтажни услуги и дейности, строителство в страната и чужбина, ниско и високо строителство, извършване на вътрешен и международен транспорт, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, кетеринг, ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство и агентство на български и чуждeстранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство, вътрешно и външно търговска дейност – внос или износ на стоки, както и всяка друга дейност незабранена от закона. Дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване със съответния лиценз или разрешително.

гр. Стара Загора, ул. ул.”Подполковник Кесяков” 11А