Фирма БАУАА

Свържи се с фирма БАУАА

Предоставяне на консултантски услуги в областта на развлекателната сфера, музикалния бизнес и маркетинговите стратегии; Аудиовизуални услуги; Артистична и творческа дейност; Рекламна дейност; Развлекателна дейност; Продуцентска дейност; Продуциране и осъществяване на шоу-програми и звукозаписи; Импресарска дейност; Връзки с обществеността; Маркетинг; Организиране на концерти, събития и културни мероприятия; Търговско представителство и посредничество; Сделки с интелектуална собственост; Връзка с електронни и печатни медии; Разработване на нови пазари и бизнес програми; Стратегически пи ар, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в Република България и чужбина; Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Телефон: +44 7414 927769