Фирма БИЗНЕС1000

Свържи се с фирма БИЗНЕС1000

заснемане на видеопродукции, изработка на временни декори, отдаване на реквизит под наем, организиране на събития, консултантска и посредническа дейност, външна и вътрешна търговия с хранителни, битови и промишлени стоки , производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки, комисионна и консигнационна дейност, търговско представителство и посредничество, брокерска дейност, маркетинг, лизинг, ноу-хау, издателска и печатарска дейност, реклама, туризъм, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. ул. “Димитър Манов” 8

Телефон: 0886400032