Фирма Пауер Крю

Свържи се с фирма Пауер Крю

Автосервизна и монтьорска дейност. Вътрешно търговска и външно търговска дейност. Всички видове услуги. Вътрешен и международен транспорт и туризъм. Посредническа дейност. Предприемачество. Търговско представителство. Външноикономическа дейност, включително външнотърговска дейност в пълен обем. Импорт – експорт.Куриерски услуги. Всякаква друга дейност, незабранена от закона.

гр. Перник, ул. Китка 9