Фирма К ЕНД Н ГРУП

Свържи се с фирма К ЕНД Н ГРУП

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ, МЕЖДИННИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЕКСПРТНИ УСЛУГИ, РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА И НЕЗАБРАНЕНИ С НОРМАТИВЕН АКТ