Фирма НАРГО ДЖИЙНС

Свържи се с фирма НАРГО ДЖИЙНС

Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия със стоки собствено производство; покупко-продажба на автомобили, автосервизна дейност, комисионна, спедиционна, складова, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; транспортни услуги, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; разкриване на кафене и магазини; търговско представителство, посредничество и агентство; вътрешна и външна търговия; внос, износ; ишлеме; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост ,както и всяка дейност незабранена от закона, в страната и чужбина.