Фирма Проект Инвест Строй

Свържи се с фирма Проект Инвест Строй

Строителство на жилищни и нежилищни сгради, инвестиции в недвижими имоти, довършителни строителни дейности, ремонт, реконструкции и преустройства на промишлени, обществени и жилищни сгради и съоръжения,както и осъществяване на други дейности, за които няма изрична забрана от закона.

гр. София, ул. ул.Хемус 74

Телефон: **********