Фирма СНОУ ХОЛИДЕЙ ХАУС

Свържи се с фирма СНОУ ХОЛИДЕЙ ХАУС

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ПРЕДМЕТИ НА БИТА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ТУРОПЕРАТОРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

гр. Банско, ул. ул. НАЙДЕН ГЕРОВ 10