Фирма ЮП И МВ

Свържи се с фирма ЮП И МВ

Производство и търговия, внос и износ, комисионна и предприемаческа дейност, представителство и посредничество, консултански услуги,ресторантьорство и хотелиерство, транспортна и превозваческа дейност, включително и международен автомобилен транспорт, всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена от закона, като дейността ще се осъществява в страната и чужбина

с. Новоселци, ул. ул. Шеста 7