Фирма ЕРГИН КОЧ

Свържи се с фирма ЕРГИН КОЧ

ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЛИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, КАТО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.

гр. Кърджали, ул. България 94