Фирма НЕДКОВ-95

Свържи се с фирма НЕДКОВ-95

Oсъществяване на търговски сделки, свързани с покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид,търговско представителство и посредничество, продажба на стоки от собствено производство, външна и вътрешна търговия, хотелиерски, рекламни и консултантски услуги, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и агентска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.