Фирма СИНДИРИНА

Свържи се с фирма СИНДИРИНА

търговия; транспорт, внос и износ, търговско представителство, посредничество и дистрибуторство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всяка друга търговска дейност след получаване и представяне на лиценз или разрешително от държавен орган, ако законът го изисква за упражняването и.

гр. Варна, ул. “В. Петлешков” 6