Фирма АЕВ СТРОЙ

Свържи се с фирма АЕВ СТРОЙ

Производство на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид; складиране, внос и износ на стоки; външна и вътрешна търговия; хотелиерство и ресторантьорство; закупуване, проектиране, строеж, оборудване и продажба на недвижима собственост; както и всички други дейности, незабранени изрично от закона.

гр. Видин, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 60