Фирма КОНСУЛТ 2021

Свържи се с фирма КОНСУЛТ 2021

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ; ИНВЕСТИЦИОННА, МАРКЕТИНГОВА, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И ЛИЦА; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

гр. Пазарджик, ул. ул. Антим I 10

Телефон: **********