Фирма УГУР ТИДЖАРЕТ – КЛОН БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма УГУР ТИДЖАРЕТ – КЛОН БЪЛГАРИЯ

Внос, износ, търговия, производство на всякакви конци, текстил, облекла и други подобни, строителство и инвестиции, транспорт, складиране, представителство и посредничество и всички други дейности, които не са забранени от закона

гр. Бургас, ул. ул. Сердика 2Б