Фирма Алтриа Декор

Свържи се с фирма Алтриа Декор

Производство, дистрибуция, търговия, доставка и монтаж на щори. Покупко-продажба на недвижими имоти, управление, отдаване под наем или под аренда на недвижими имоти и земя, търговско представителство и посредничество, вътрешно и външнотърговска дейност чрез внос, износ, бартерни, комисионни, реекспортни, лизингови и други сделки и операции; производство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид; инженеринг, изграждане и експлоатация на производствени обекти в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; сделки с интелектуална собственост; графичен дизайн, предпечат и реклама, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

гр. Варна, ул. Полоковник Свещаров 14