Фирма ЛА КАСА ГРАНДЕ

Свържи се с фирма ЛА КАСА ГРАНДЕ

покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, търговия с недвижими имоти, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, превоз на товари в страната и чужбина, превоз на пътници в страната и чужбина, комисионни, спедиционни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закон.

гр. Пловдив, ул. “Севастопол” 41